Kvalitet

Promovišemo kvalitet i veću konzumaciju proizvoda ribarstva u našoj zemlji.

Marketing

Razvijamo digitalne marketing aktivnosti klastera i njegovih članova

Članstvo

Ostvarujemo saradnju sa sličnim organizacijama i udruženjima u zemlji i regionu.

Naši zadaci su

promocija kvaliteta ribarskih proizvodapodizanje svesti kod potrošačapružanje stručne i savetodavne pomoćirazvoj digitalnih aktivnosti klasterasaradnja sa sličnim organizacijamaočuvanje zajedničkih interesa

Klaster akvakulture „Naša Riba“ je nastao na inicijativu vodećih firmi u Srbiji kojima je osnovna delanost vezana za akvakulturu. Klaster je osnovan sa namerom da okupi sva pravna i fizička lica u sektoru akvakulture i ribarstva, kao i lica koja se nalaze u istom lancu vrednosti. Cilj klastera je je razvoj i promocija ribarstva u Srbiji. Želimo da podignemo svest o značaju ribarstva, kao i da široj javnosti ukažemo na kvalitet ribe proizvedene u Srbiji.

Informacije o klasteru

Koje su pogodnosti našeg klastera?

Klaster „NAŠA RIBA“ je osnovano radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva iz domena akvakulture u Srbiji.

  • Predstavljanje zajedničkih interesa članova

  • Promocija konzumacije proizvoda domaćeg ribarstva

  • Promocija održivog razvoja domaćeg ribarstva
  • Promocija zaštite čovekove okoline
  • Jačanje kapaciteta klastera
  • Stimulisanje razmene znanja, ideja i informacija

Članovi

koji čine zajednicu