Klaster akvakulture „NAŠA RIBA“ je nastao na inicijativu vodećih firmi u Srbiji kojima je osnovna delanost vezana za akvakulturu. Klaster je osnovan sa namerom da okupi sva pravna i fizička lica u sektoru akvakulture i ribarstva, kao i lica koja se nalaze u istom lancu vrednosti.

Cilj klastera je razvoj i promocija ribarstva u Srbiji. Želimo da podignemo svest o značaju ribarstva, kao i da široj javnosti ukažemo na kvalitet ribe proizvedene u Srbiji. Pored ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba svojih članova ujedno je cilj i podizanje svesti kod potrošača kao i veća konzumacija proizvoda ribarstva u našoj zemlji.

Naši članovi

Svi članovi klastera

Klaster „NAŠA RIBA“ je osnovan radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva iz domena akvakulture u Srbiji: predstavljanja zajedničkih interesa članova u domenu promocije kvaliteta proizvoda domaćeg ribarstva, promocije konzumacije proizvoda domaćeg ribarstva, promocije održivog razvoja domaćeg ribarstva, promocije zaštite čovekove okoline i energetske efikasnosti u domenu domaćeg ribarstva, privrednog povezivanja, jačanja konkurentnosti i pozicioniranja na domaćem i inostranom tržištu, jačanja kapaciteta klastera, stimulisanja razmene znanja, ideja i informacija, promovisanja preduzetništva, olakšavanja pristupa finansijskim izvorima, kreiranja i razvoja klasterski orijentisanih programa i projekata.

Naši zadaci su:

Pročitajte čime se sve bavimo u klasteru „Naša Riba“

Promocija kvaliteta i veće konzumacije proizvoda ribarstva u našoj zemlji i podizanje svesti kod naših potrošača

Ostvarivanje i očuvanje zajedničkih interesa i potreba svojih članova u oblasti promocije akvakulture-ribarstva

Uspostavljanje jedinstvenog sistema informisanja članova o svim pitanjima od interesa za ribarstvo

Pružanje stručne i savetodavne pomoć svojim članovima

Saradnja sa sličnim organizacijama i udruženjima u zemlji, zemljama u regionu i evropskim i svetskim udruženjima

Praćenje zakonodavstva, postojećeg stanje i aktuelnih problema u ribarstvu u Srbiji i davanje predloga nadležnim organima za preduzimanje neophodnih mera u toj oblasti

Rad na unapređenju informisanja šire javnosti, organizaciji i sprovođenju marketing strategije i marketinških aktivnosti

Izdavačko-propagandna i informativna delatnosti u ovoj oblasti, kao i marketinško pozicioniranje brenda „Naša riba“

Razvoj i nega međusobne solidarnosti i uzajamnost među članovima i ostalim učesnicima u prometu roba i usluga u ovoj oblasti

Razvoj digitalne marketing aktivnosti klastera i njegovih članova

Saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu u oblasti ribarstva

Organizovanje seminara, radionica i studijskih putovanja, specifičnih obuka i drugih oblika edukacije za predstavnike članove i drugih zainteresovanih